Elproma B.V. is geregistreerd bij de K.v.K. te Utrecht onder nummer 30052271

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2010, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574 van toepassing. Een PDF exemplaar kunt u hier downloaden.Elproma B.V. is registred by the chamber of commerce at Utrecht with number 30052271

All our offers and agreements are governed by the FHI General Conditions of Delivery 2010 issued by FHI, Federation of Technology Branches, filed at the Chamber of Commerce of Gooi-, Eem- and Flevoland under the number 40507574. You can download a PDF copy of these general conditions here.